Föräldracoaching, personalhandledning och MHFA-utbildning för att främja hälsa - Dana Care & Coaching

Ditt drömläge är mitt mål! Här får du stöd i ditt föräldraskap, verksamhetsutveckling och personlig utveckling

Med kunskap, vägledning och anpassad verktyg får du hjälp att främja hälsan för dig själv, din familj, dina medarbetare eller de som du möter i din vardag. Kontakta oss för att boka din kostnadsfria konsultation eller upptäck mer här!

Kom igång här

Det finns alltid en väg fram

Kunskap ger oss insikt, insikt ger motivation och sedan bildas drivkraften att gå vidare. Via föreläsningar och kurser om barns behov och utveckling, uppväxtvillkor och grundläggande kunskaper om psykiska hälsa får du viktigt vetskap om det som är viktigt för dig.

Presentation

Efter många år arbete inom elevhälsan, barnhälsovården och verksamhetsutveckling bestämde jag mig för att göra skillnad utifrån min erfarenhet och kompetens. Jag saknade dock de rätta verktygen för att motivera och inspirera därför utbildade jag mig först till föräldra- och familjecoach och sedan till personalhandledare. Sedan valde jag två arenor som är betydelsefulla för barns och ungdomars hälsa och utveckling, hemmet och skolan.

Läs mer om företaget

Föräldracoaching, personalhandledning och MHFA-utbildning för att främja hälsa

Att träffa välmående barn och ungdomar som trivs med livet och ser fram emot sina är det bästa jag vet. Min förhoppning är att vi tillsammans ska skapa bättre miljöer där våra barn och ungdomar trivs och utvecklas. Om ett barn inte mår bra ska man titta på barnens miljö utifrån barnets perspektiv, inte vuxnas. Genom stöd och kunskap till föräldrar och skolpersonal når vi ännu längre.

Goda relationer är friskfaktor för bättre hälsa även senare i livet

Alla som har en nära relation till ett barn eller arbetar med barn har nytta av olika redskap för att bedöma rätt, bemöta rätt och handla rätt. Goda relationer är viktiga ger oss bättre uthållighet för svårare motgångar i livet. Min förhoppning är att hjälpa föräldrar och skolpersonal med att skapa goda relationer och förutsättningar för våra barn och ungdomar. För att lyfta barn till högre höjder behövs det anpassningar i deras miljöer och där vill jag verka.

En facilitator i ditt förändringsarbete

Med hjälp av föreläsningar, kurser, coaching, handledning vill jag underlätta ditt förändringsarbete. Kunskap ger oss insikt, insikt ger motivation och sedan bildas drivkraften att gå vidare. Jag vill vara stöttepelaren under din resa.

Individuella lösningar utifrån din unika situation

Min högsta ambition är att hjälpa dig med dina utvecklingsmål, utifrån din unika situation och utifrån dina egna resurser och förutsättningar. Du ger mig uppdraget, tillsammans kartlägger vi nuläget och utifrån förutsättningarna skapar vi strategier för måluppfyllelsen. 

Det du kan förvänta dig av vårt samarbete
  • Professionalitet
  • Engagemang
  • Varmt och respektfullt bemötande
  • Tydliga mål
  • Ansvar och resultat

Du är varmt välkommen att kontakta mig, då kan jag berätta mer om mitt arbetssätt!