Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Att tolka barns behov

Till hösten 2019 kommer vi att erbjuda en utbildning som vänder sig till dig som arbetar med barn 1-10 år inom skolan. Målet med utbildningen är att lära dig mer om barnets normala utveckling, att ge dig en ökad förståelse för barnens speciella behov, samt lära dig att vara steget före för att kunna förebygga onödiga konflikter inom skolmiljön.

Målgruppen är lärare och elevassistenter.

Dana Care & Coaching - Hur hanterar du din tonårings mobilvanor
”Coaching hjälper mig att hålla mig på banan och att hitta de bästa möjliga valen. Din kunskap och erfarenhet hjälpte mig mycket.”
- Sara, mamma till en 8-årig pojke
”Alla kan bli en bättre vägledare för sina barn, coachingen hjälper mig utifrån mina möjligheter. Du förklarade allting så lätt!”
- Annika, mamma till två tonåringar
”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola