Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Skolstart

Till hösten börjar ca 1,8 miljoner barn förskoleklass i Sverige. Majoriteten av barnen ser framemot skolstarten men det finns en liten del som känner oro och ångest inför första skoldagen. Det finns även en del föräldrar som gärna skulle vilja veta mer om hur de kan stötta sitt barn inför skolstarten. På föreläsningen ”Smart skolstart” försöker vi bilda oss en uppfattning om vad som pågår i ett barns huvudet inför skolstarten. Det kommer även tips och råd till dig som föräldrar, för att du ska kunna stötta ditt barn på bästa sätt.

Dana Care & Coaching - Förbered ditt barn inför skolstartens utmaningar
”Coaching hjälper mig att hålla mig på banan och att hitta de bästa möjliga valen. Din kunskap och erfarenhet hjälpte mig mycket.”
- Sara, mamma till en 8-årig pojke
”Alla kan bli en bättre vägledare för sina barn, coachingen hjälper mig utifrån mina möjligheter. Du förklarade allting så lätt!”
- Annika, mamma till två tonåringar
”Från början kändes det svårt. Vi förväntade oss lösningar men du gav oss frågor. Nu har vi förstått att lösningarna finns hos oss, och du hjälper oss med att hitta dem.”
- Handledningsgrupp på förskola