Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Föräldraledarskap och gränssättning

Jesper Juul säger ”Föräldraledarskap betyder att vara auktoritet utan att vara auktoritär.” Han har helt rätt i det men det känns lättare sagt än gjort. Tidigare generationer har använt sig av hot och bestraffning i sitt föräldraskap. Idag är det otänkbart att bedriva en sådan uppfostran. Hur kan man då sätta gränser och vägleda sitt barn med hjälp av goda relationer och en tydlig vägledning?

Det förklaras närmare på föreläsningen ”konsten att säga nej utan dåligt samvete” som kommer under hösten 2019.

Dana Care & Coaching - Konflikthantering som hjälper hela familjen
”Coaching hjälper mig att hålla mig på banan och att hitta de bästa möjliga valen. Din kunskap och erfarenhet hjälpte mig mycket.”
- Sara, mamma till en 8-årig pojke
”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola
”Från början kändes det svårt. Vi förväntade oss lösningar men du gav oss frågor. Nu har vi förstått att lösningarna finns hos oss, och du hjälper oss med att hitta dem.”
- Handledningsgrupp på förskola