Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Nanaz Fassih medverkar i SVT Nyheter

Få sjuksköterskor på golvet – trots att många har legitimation

Publicerad 22 juli 2019

Var fjärde sjuksköterska som har en sjuksköterskelegitimation använder den inte för att jobba i den svenska patientnära hälso- och sjukvården. Många väljer i stället att jobba som chefer eller administratörer inom vården, eller att helt byta bana.

Nanaz Fassih blev klar sjuksköterska 1994 och har sedan dess jobbat inom bland annat akutsjukvård, primärvård och senast som barnsjuksköterska på barnavårdscentralen. Under åren växte frustrationen och 2018 fick hon nog.  

– Droppen blev när jag kände att min kunskap och kompetens inte uppskattades. Jag tänkte att jag kunde få mycket bättre arbetsvillkor och möjligheter att jobba med det jag ville på egen hand, säger Nanaz Fassih.

Läs mer på: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fa-sjukskoterskor-pa-golvet-trots-manga-legitimationer

SVT Nyheter - Nanaz Fassih
”Från början kändes det svårt. Vi förväntade oss lösningar men du gav oss frågor. Nu har vi förstått att lösningarna finns hos oss, och du hjälper oss med att hitta dem.”
- Handledningsgrupp på förskola
”Alla kan bli en bättre vägledare för sina barn, coachingen hjälper mig utifrån mina möjligheter. Du förklarade allting så lätt!”
- Annika, mamma till två tonåringar
”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola