Riskfaktorer för psykisk ohälsa hos barn - Dana Care & Coaching

Riskfaktorer för psykisk ohälsa hos barn

Även små barn kan reagera på en ogynnsam omständigheter, miljö eller bristande omsorg.

Målgrupp: Föräldrar till barn 3-12 år

Syftet: Lär dig mer hur barn berättar för när något inte står rätt till och när de inte trivs i sin miljö

Tid: kursen är ca 3 timmar lång och erbjuds återkommande. Det ingår paus för fika och mingel.

Barn utrycker sitt missnöje på olika sätt och på olika miljöer. Det är viktigt att ta dras känslor på allvar samtidigt är det viktigt med vägledning som hjäper de att få bättre motståndskraft för livet upp och nergångar.

Barn är olika och även deras sätt att visa sina behov är olika. Som förälder behöver du känna säkerhet och trygghet i det du säger och det du erbjuder i form av stöd därför behöver hu du bör agera i olika situationer, ner du ska pusha och ner ska du stoppa.

  • Barns temperament, egenskaper och förutsättningar
  • Dina egenskaper, förmågor och “triggers” är också viktiga
  • Hur ger man stöd på bästa sätt?
  • När ska man bli orolig för deras hälsa?
  • När börja söka professionell hjälp?

Pris: 1200:- per tillfälle