Barns psykomotoriska utveckling 0-18 mån - Dana Care & Coaching

Barns psykomotoriska utveckling 0-18 mån

Det händer mycket under barnets första levnadsår och upp till 18 månaders åldern. Följ ditt barns utveckling och upptäcka ditt barns behov i tid. 

Målgrupp: Föräldrar till barn 0-18 mån. 

Syftet: Grundläggande kunskaper om barns kognitiva och motoriska utveckling samt behov av stimulans.

Tid: kursen är 2 ca timmar lång inklusive paus för fika och mingel

Mer kunskap om barnets utveckling underlätta tolkningar och uppfattningar om barnets signaler och behov. Ha steget före och känn trygghet och förståelse över den pågående förändringen. Följ med ditt barns resa från gulleplutt till klätterapan!

Pris: 850:- per tillfälle/föräldrapar