Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Våra tjänster

Vad är coaching?

Coaching är en lösningsfokuserad och systematisk process som främjar ditt lärande, din handling och din utveckling. Coachingen utmanar dig att ta ett aktivt ansvar för ditt eget lärande. Du sätter upp målen utifrån dina egna behov och coachens uppgift är att hålla i processen, mobilisera resurserna och utmana klienten till handling och utveckling. (Susann Gjerde, 2017)

Vad är handledning/vägledning?

Handledning handlar om en inlärningsprocess utifrån egna reflektioner och kunskaper i en förändringsarbete. Professionell handledning innebär att höja och bibehålla de handleddas kompetens för att utveckla kvaliteten i den aktuella verksamheten.

Handledaren skapar ett samtalsklimat som stärker individens och gruppens förmåga för samtal, diskussioner och slutsatser. Det i sin tur bidrar till nya tankar och lösningar för verksamhetsutveckling.

En bra verksamhet kan alltid utvecklas till en ännu bättre med hjälp av goda förutsättningar till utveckling genom sund arbetsklimat och tydliga gränser. Professionell handledning förutsättningar.

”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola
”Coaching hjälper mig att hålla mig på banan och att hitta de bästa möjliga valen. Din kunskap och erfarenhet hjälpte mig mycket.”
- Sara, mamma till en 8-årig pojke
”Alla kan bli en bättre vägledare för sina barn, coachingen hjälper mig utifrån mina möjligheter. Du förklarade allting så lätt!”
- Annika, mamma till två tonåringar