Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Föräldra- och Familjecoaching

Minska konflikter med ett tydligare föräldraskap

Att bli förälder är en av de största upplevelserna i livet. Ingen kan föreställa sig på förhand hur det är att bli förälder. Stor glädje, lycka, kärlek, omvälvande känslor, ansvarstyngd och oro tillhör föräldraskapet. Barnen hjälper oss att utvecklas i vårt föräldraskap. Utmaningarna blir ofta större och mer komplicerade när barnen blir äldre. Du som förälder hittar ständigt nya lösningar, men ibland kör du fast.

Föräldra- och familjecoachingen hjälper dig/er att hitta nya lösningar utifrån familjens behov, resurser och förutsättningar. Syftet med coachingen är att utgå från familjens nuvarande situation och arbeta sig fram till önskat läge via en förändringsprocess. Det krävs tid, vilja, insikt och kraft för att genomföra ett förändringsarbete, men resultatet gör det värt besväret.

Vår rekommendation är att börja tidigt och att inte vänta för länge. Det är lättare att ändra på vanor och rutiner hos familjer som har barn mellan 2 – 10 år. Du når också ett önskat resultat snabbare om barnet är yngre.

Familjer som har pågående kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten rekommenderas annan form av stöd än familjecoaching.

Hur många gånger ska vi träffas?

Totalt antal träffar är 5 – 7 gånger, ca 8 – 12 timmar per familj. Varje session är cirka 1 – 1,5 timme. Den första träffen är längre, ca 2 – 3 timmar. Kostnaden är 880 kr per tillfälle för en förälder och 1 320 kr för ett föräldrapar. I priset ingår 25% moms.

Rådgivning och stöd till föräldrar

Om du har många tankar och funderingar om ditt barns utveckling och beteende, barnets skolsituation eller din egen roll som förälder kan du boka tid för rådgivning och stöd. Vi träffas vid ett par tillfällen för att diskutera vilka lösningar som kan passa just er och hur du/ni kan gå vidare. Kostnaden är 880 kr per tillfälle. I priset ingår 25% moms.

”Coaching hjälper mig att hålla mig på banan och att hitta de bästa möjliga valen. Din kunskap och erfarenhet hjälpte mig mycket.”
- Sara, mamma till en 8-årig pojke
”Från början kändes det svårt. Vi förväntade oss lösningar men du gav oss frågor. Nu har vi förstått att lösningarna finns hos oss, och du hjälper oss med att hitta dem.”
- Handledningsgrupp på förskola
”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola