Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Föräldra- och Familjecoaching

Minska konflikter med tydligare föräldraskap

Föräldrablivandet är en av de stora upplevelserna i livet. Ingen kan förställa sig hur det är att bli förälder för första gången. Stor glädje, lycka, kärlek, omvälvande känslor, ansvarstyngd och oro tillhör föräldraskapet. Vi blir föräldrar via våra barn och dom hjälper oss att utvecklas i vårt föräldraskap. Utmaningarna blir ofta mer komplicerade med barnens ålder. Vi hittar ständigt nya lösningar men ibland kör vi fast.

Föräldra- och familjecoaching hjälper dig/er att hitta nya lösningar utifrån familjens behov, resurser och förutsättningar. Föräldra- och familjecoachingen är hjälpsam när det finns behov av förändringsarbete. Syftet är att utgå från familjens nuläge till ett önskat läge via en förändringsprocess. Det krävs tid, vilja, insikt och kraft för att genomföra förändringsarbete inom en familj men resultaten gör mödan värd.

Vår rekommendation är att börja tidigt och inte vänta länge. Det är lättare att ändra på vanor och rutiner hos familjer som har barn mellan 2-10 år. Det är aldrig försent men det blir lättare att nå önskat resultat snabbare medan barnet yngre.

Familjer som har pågående kontakt med barn och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten rekommenderas annan form av stöd än familjecoaching.

Hur många gånger ska vi träffas?

Total antal träffar är ca 5-7 gånger ca 8-12 timmar per familj. Varje session är cirka 1-1,5 timme förutom första träffen som är längre, ca 2-3 timmar. Priset är 880 kr per tillfälle för en förälder och 1320 kr för föräldrapar. Priset är inklusive 25 procent moms.

Rådgivning och stöd till föräldrar

Om du har många tankar och funderingar om ditt barns utveckling och beteende, skolsituation eller din egen roll som förälder kan du boka tid för rådgivning och stöd. Vi träffas vid ett par tillfällen för att diskutera vilka lösningar som kan passa er och hur du/ni ska gå vidare. Priset 880 kr per tillfälle inklusive 25 procent moms.

”Alla kan bli en bättre vägledare för sina barn, coachingen hjälper mig utifrån mina möjligheter. Du förklarade allting så lätt!”
- Annika, mamma till två tonåringar
”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola
”Coaching hjälper mig att hålla mig på banan och att hitta de bästa möjliga valen. Din kunskap och erfarenhet hjälpte mig mycket.”
- Sara, mamma till en 8-årig pojke