Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Gruppcoaching

Få stöd och kraft ihop med andra för att tillsammans nå målet

Gruppcoaching handlar om ett gemensamt mål/ämne. Deltagarna sätter upp sina egna delmål för att nå slutmålet. Varje individ arbetar utifrån sina egna resurser, men får kraft, råd och motivation av andra deltagare i gruppen. Gruppen driver tillsammans processen framåt. Coachen håller i processen och erbjuder anpassade verktyg för att gruppen ska nå sitt mål.

Beroende på gruppens storlek, mål och tidsram lägger vi upp en plan för måluppfyllelsen. Grupperna träffas varannan vecka, ca 2 timmar per gång. Totalt blir det 6 tillfällen.

Det är viktigt att varje deltagare känner ansvar för att bidra och delta i gruppen.

Priset sätts utifrån gruppens storlek och antal träffar. Sammantaget kostar gruppcoaching ungefär hälften av priset jämfört med individuell coaching.


Coachinggrupp för blivande och nyblivna föräldrar

Denna gruppcoaching vänder sig till dig som är blivande eller nybliven förälder och som önskar skaffa dig en klarare bild av det som händer under tiden efter barnets födelse.

Att bli förälder är en av de största händelserna i livet, och det leder till stora förändringar i livssituationen.  Det är inte helt lätt att föreställa sig hur livet som förälder kommer att bli när du väntar ditt första barn. Övergången mellan att vara blivande förälder till att bli förälder sker över en natt, men föräldraskapet utvecklas över tid. Dina personliga förutsättningar och barnets behov är avgörande för den utvecklingen.  Att gå in i rollen som förälder är en längre känslomässig process som påverkas av din kunskap, erfarenhet och personlighet. Varje förälder är unik i sina tankar, förväntningar och handlingar. Det är därför viktigt att starta där just du befinner dig.

Vid tre tillfällen (ca en gång i veckan) träffas vi i en sluten grupp med 6-8 personer för att diskutera allt som påverkar dig, ditt barn och ditt föräldraskap. Nya grupper startar kontinuerligt när det finns tillräckligt många anmälningar.
Digital gruppcoaching för föräldrar med barn 3-8 år

Utveckla ditt föräldraskap tillsammans med andra föräldrar. Från och med våren 2020 planerar vi nya digitala coachning-grupper för föräldrar med barn 3-8 år. Träffarna kommer att äga rum i form av Videokonferens.

Grupperna träffas varannan vecka, ca 2 timmar per gång. Totalt blir det 12 timmar uppdelat på 6 tillfällen. Priset är 1 900 – 2 500 kr beroende på antal deltagare.

För att starta en grupp krävs det att 5-7 personer är anmälda. Så fort tillräckligt många visat intresse startar vi gruppcoachingen.

Välkomna att skicka in en anmälan.


”Coaching hjälper mig att hålla mig på banan och att hitta de bästa möjliga valen. Din kunskap och erfarenhet hjälpte mig mycket.”
- Sara, mamma till en 8-årig pojke
”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola
”Alla kan bli en bättre vägledare för sina barn, coachingen hjälper mig utifrån mina möjligheter. Du förklarade allting så lätt!”
- Annika, mamma till två tonåringar