Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Gruppcoaching

Få stöd och kraft tillsammans för att nå dina mål

Gruppcoaching handlar om ett gemensamt mål/ämne. Deltagarna sätter upp sina egna delmål för att nå slutmålet. Varje individ arbetar utifrån sina egna resurser men får kraft, råd och motivation av andra deltagare i gruppen. Gruppen driver processen framåt och coachen håller i processen och erbjuder anpassat verktyg för att gruppen nå sitt mål.

Beroende på gruppens storlek, mål och tidsram lägger vi upp ett plan för måluppfyllelse. Grupperna träffas 6 gånger, varannan vecka, och ca 2 timmar per gång.

Det är viktigt att varje deltagare känner ansvar för sitt bidrag och deltagande i gruppen.

Priset satts upp utifrån gruppens storlek och antal träffar men det kostar ca hälften så mycket som individuellcoaching.

”Alla kan bli en bättre vägledare för sina barn, coachingen hjälper mig utifrån mina möjligheter. Du förklarade allting så lätt!”
- Annika, mamma till två tonåringar
”Coaching hjälper mig att hålla mig på banan och att hitta de bästa möjliga valen. Din kunskap och erfarenhet hjälpte mig mycket.”
- Sara, mamma till en 8-årig pojke
”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola