Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Individuell Coaching

Kom vidare med din personliga utveckling

Individuell coaching är rekommenderad när det finns en önskan om att komma vidare med handling mot uppsatta mål. Denna önskan kan finnas i studierna, privatlivet eller i arbetslivet. Oftast finns det en idé om ett utvecklingsområde. Coachens uppgift blir då att hjälpa till att sätta upp tydliga, nåbara och mätbara delmål. Coachen hjälper klienten med processen, men det är klienten själv som genomför resan utifrån sin egen viljestyrka, kraft och målsättning.

Hur ofta och hur länge?

Det är svårt att säga hur många timmar en klient behöver för att nå upp till sina mål. Allt beror på de förväntade resultaten och energin hos klienten för att kunna genomföra förändringsarbetet. I genomsnitt kan det behövas mellan 10 – 12 timmar under 2-3 månader för att nå ett resultat. Förändring sker över tid. Träffarna kan vara en gång per vecka eller varannan vecka. Varje session är ca 1 – 1,5 timme. Första träffen/startsamtalet är något längre ca 2 timmar.

”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola
”Från början kändes det svårt. Vi förväntade oss lösningar men du gav oss frågor. Nu har vi förstått att lösningarna finns hos oss, och du hjälper oss med att hitta dem.”
- Handledningsgrupp på förskola
”Alla kan bli en bättre vägledare för sina barn, coachingen hjälper mig utifrån mina möjligheter. Du förklarade allting så lätt!”
- Annika, mamma till två tonåringar