Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Individuell Coaching

Kom vidare med din personliga utveckling

Individuell coaching är rekommenderad när det finns en önskan om att komma vidare med handling mot uppsatta målen i studier, privatlivet eller arbetet. Oftast finns det en idé om utvecklingsområdet och coachens uppgift är att hjälpa till med att sätta upp tydliga, nåbara och mätbara mål som underlättar resan dit man vill. Coachen är facilitator, någon som underlättar resan för klinten men det är klinten som genomför resan utifrån sin vilja, kraft och målsättning.

Hur ofta och hur länge?

Det är svårt att säga hur många timmar en klient behöver för att nå upp till sina mål. Allt beror på de förväntade resultaten och energin hos klienten för att kunna genomföra förändringsarbetet. I genomsnitt kan det behöva mellan 10-12 timmar för en coachingsprocess. Träffarna kan vara en gång per vecka eller varannan vecka, varje session är ca 1-1,5 timme. Första träffen/startsamtalet är något längre ca 2 timmar.

Kostnaden för en individuellcoaching är 880 kr per tillfälle och det brukar behövas ca 5-7 träffar.

”Alla kan bli en bättre vägledare för sina barn, coachingen hjälper mig utifrån mina möjligheter. Du förklarade allting så lätt!”
- Annika, mamma till två tonåringar
”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola
”Coaching hjälper mig att hålla mig på banan och att hitta de bästa möjliga valen. Din kunskap och erfarenhet hjälpte mig mycket.”
- Sara, mamma till en 8-årig pojke