Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Kollegialt lärande/handledning

Personalhandledning inom skola och förskola

Som handledare med inriktning mot personal inom skola och förskola tar jag emot uppdrag från både kommunala och privata skolor och förskolor. Syftet med handledningen kan vara olika men ofta handlar det om förändringar i verksamhetens uppdrag, implementering av ny arbetsmodell, professionellt förhållningssätt, gruppdynamik eller andra utvecklingsmöjligheter som berör personalen och verksamheten i helhet.

Här följer några exemple på det som kan erbjudas:
– stöd till personal inom EHT
– utveckling av hälsofrämjande och förebyggande strategier för hela skolan
– handledning för personal inom ett arbetslag som önskar nya verktyg för sitt förändringsarbete
– handlening/introduktion för nyanställda skolsköterskor
– erbjuder stöd och vägledning till rektorer/verksamhetschefer för EMI som saknar medicinsk bakgrund. Med stöd av mig som MLA/medicinsk ledningsansvarig för EMI kan du som verksamhetschef delegera ansvaret för kvalitet och granskning till mig och kan vara säker på att din verksamhet följer reglerna enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Kostnaden är beroende på uppdragets längd och gruppens storlek, offert lämnas vid varje enskilt uppdrag.

”Alla kan bli en bättre vägledare för sina barn, coachingen hjälper mig utifrån mina möjligheter. Du förklarade allting så lätt!”
- Annika, mamma till två tonåringar
”Coaching hjälper mig att hålla mig på banan och att hitta de bästa möjliga valen. Din kunskap och erfarenhet hjälpte mig mycket.”
- Sara, mamma till en 8-årig pojke
”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola