Professionell Coaching & Utbildning
Kontakta oss om du har några frågor på: 070-339 39 22

Professionell handledning

Personalhandledning inom skola och förskola

Som handledare med inriktning mot personal inom skola och förskola tar jag emot uppdrag från både kommunala och privata skolor och förskolor. Syftet med handledningen kan vara olika men ofta handlar det om förändringar i verksamhetens uppdrag, förhållningssätt eller andra utvecklingsmöjligheter som berör personalen. Kostnaden är beroende på uppdragets längd och gruppens storlek, offert lämnas vid varje enskilt uppdrag.

”Från början kändes det svårt. Vi förväntade oss lösningar men du gav oss frågor. Nu har vi förstått att lösningarna finns hos oss, och du hjälper oss med att hitta dem.”
- Handledningsgrupp på förskola
”Alla kan bli en bättre vägledare för sina barn, coachingen hjälper mig utifrån mina möjligheter. Du förklarade allting så lätt!”
- Annika, mamma till två tonåringar
”Extern handledning gav oss nya synvinklar, det är lätt att vara hemmablind.”
- Anställd inom skola