Integritetspolicy - Dana Care & Coaching

Integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Dana Care & Coaching används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehöriga.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig av personuppgiftslagstiftningen. Inom EU/EES gäller från om med den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen EU, General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”). 

Vi förbehåller oss rätten att revidera och uppdatera denna Integritetspolicy vid behov. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn.

När du som kund köper någon av våra tjänster inhämtar vi en del information som registreras i vårt lokala dataregister. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer/organisationsnummer. Uppgifterna samlas in och behandlas för att köpeavtal ska kunna tecknas. Dana Care & Coaching AB (organisationsnummer 559192-1894) är personuppgiftsansvarig.

Den som registrerar sig samtycker till att uppgifterna sparas och behandlas. Om en privatkund eller uppdragsgivare inte samtycker till att vi sparar och behandlar uppgifter är det viktigt att meddela detta. 

Gallring

Våra register inventeras regelbundet och inaktuell information uppdateras eller gallras bort. Enligt lagstiftningen får uppgifter bara sparas så länge det finns ett tydligt syfte.

Dina rättigheter

Du som individ har rätt att kontakta oss via mejl för att ta reda på vilka personuppgifter som vi på Dana Care & Coaching behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, raderar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. 

Dana Care & Coaching

2021-09-16