MHFA-Utbildning Ungdom - Dana Care & Coaching

MHFA-Utbildning Ungdom

Tvådagars utbildning i första hjälpen för psykisk hälsa som ger kunskaper om psykiska sjukdomar hos ungdomar. 

Utbildningen MHFA ungdom vänder sig till skolpersonal, ledare inom idrottsföreningar och alla vuxna som möter ungdomar mellan 12 och 18 år. Den ger djupare kunskaper om psykiska problem som är vanligt förekommande hos ungdomar.

Syftet med kursen är att skapa en trygghet i både bedömning och bemötande av ungdomar som mår psykiskt dåligt. Du får grundläggande kunskaper om vanliga psykiska sjukdomar, symtom och möjliga behandlingar, samt får du en handlingsplan att följa för att kunna ge bästa möjliga stödet i väntan på professionell hjälp. Fokus i programmet är handlingsplan/åtgärdsplan. 

Under utbildningen tittar vi närmare på symtom och riskfaktorer för 

  • Ätstörningar
  • Substansbruk
  • Självskadebeteende
  • HBTQ och könsidentitet