MHFA-Utbildning Vuxen - Dana Care & Coaching

MHFA-Utbildning Vuxen

Utvecklingen av psykiska ohälsan i samhället kräver nya insatser. Vi måste bli fler som kan hjälpa till och stötta medmänniskor som inte mår psykiskt bra.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper psykiska sjukdomar och kristillstånd som drabbar den vuxna befolkningen.

Utbildningen MHFA vuxen vänder sig till dig som möter andra vuxna (18-65 år) på din arbetsplats eller i din omgivning. Du får djupare kunskaper om psykiska sjukdomars förekomst, symtom och behandlingar, så att du kan känna säker och förberedd när du möter någon som behöver ditt stöd. 

Syftet med kursen är att skapa trygghet i både bedömning och bemötande av personer som är redan drabbade eller riskerar att utveckla en psykisk sjukdom. Du lär dig att följa en handlingsplan för att på säker och systematiskt sätt erbjuda hjälp och stöd i väntan på professionell hjälp. 

Under utbildningen tittar vi närmare på symtom och riskfaktorer för 

  • Ångest
  • Depression
  • Ätstörningar
  • Psykoser
  • Beroendesyndrom
  • Traumatiska händelser