Vägen till förändring - Dana Care & Coaching

Vägen till förändring

Här får du kunskap, stöd och individuellt verktyg i ditt utvecklingsarbete för ett bättre mående

Du är nyckeln till din utveckling, förändring och framgång. Grundingredienserna till all utveckling är nyfikenhet, insikt, viljan och mod. Alla dessa egenskaper kan finnas hos dig redan men det kan vara svårt att komma igång, därför behöver du en facilitator/hjälpare. Hjälparens uppgift är att puffa dig framåt och stötta dig på vägen mot ditt mål.

Ny kunskap skapar insikt och ger motivation

Med hjälp av utbildningar, föreläsningar, föräldragrupper erbjuder jag dig som är förälder eller skolpersonal nya vyer om psykisk hälsa och välbefinnande. Ditt förändringsarbete ska leda till bättre självkänsla och inre trygghet, sunda relationer, bättre arbetsliv och personlig utveckling i dina olika roller. Ditt mående påverkar dig och din omgivning, så börja med dig själv för att senare hjälpa andra.

Föräldrar bör satsa på ett gott samspel med sina barn

Många undersökningar visar att anknytningen eller samspelet mellan föräldrar och barn har stor betydelse för barnets självkänsla och självförtroende. En bra självkänsla ger trygghet och stärker känslan av tillhörighet till vår familj och det sammanhäng vi befinner oss i. Att känna sig älskad och behövd är grunden för bra självuppfattning som i sin underlättar kontakten med vår omgivning. Grunden till ett bra samspel lägg tidigt därför ska du börja investera i dina relationer idag för att lägga grunden till sunt och hälsosamt liv för ditt barn. Satsa på samspelet och delta i föräldrakurserna som ger dig kunskap och tips om hur du kan upptäcka, tolka och besvara ditt barns behov.

Stöd till skolpersonal och elevhälsoteam

I varje skola ska finnas en tydlig organisation och definierade funktioner där alla vet vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp i sitt uppdrag. Det är dock lättare sagt än gjort. Personalomsättning, personalens kompetens och erfarenhet och ledningens engagemang i alla personalgrupper är viktiga faktorer för en fungerande organisation. Utöver det behövs det motivering, drivkraft och vilja för att kunna starta stora och små förändringsarbete inom organisationen. För det mesta går det bra men ibland känns det tungt och motigt, det känns att man har kört fast.

Då kan jag som facilitator komma in, göra en kartläggning av läget för att sedan tillsammans sätta upp mål och välja ett strategiskt arbetesätt för att nå målen. Syftet att avlasta dig som ledare, spara tid i organisationen, skapa tydlighet hos personalen och bidra till en starkare vi-känsla på hela arbetsplatsen.

Strategiskt arbete hela vägen till målet med coaching, handledning och vägledning. Vad är skillnaden?

Coachen uppgift är att hjälpa dig mot ditt mål. Dina beslut och önskemål är styrande och coachens uppgift är att hålla dig på banan tills du kommer till mål. 

Handledaren arbetar utifrån ett bestämd och definierat mål/uppdrag. Handledarens uppgift är att ena gruppen och stötta deltagarnas resa till måluppfyllelsen. Handledaren bör ha goda kunskaper om verksamheten för att kunna ge förslag på möjliga lösningar. 

Vägledaren har dock mer en expertroll då vägledarens kunnighet används för utvecklingsarbetet eller undervisningen. Vägledaren lär ut och hjälper mottagaren att välja den bästa möjliga vägen till målen. 

Hur kan jag stötta dig i ditt förändringsarbete?

Som coach, handledare och vägledare står jag i tjänst för att hjälpa dig eller din verksamhet att hitta det bästa vägen till ditt drömläget. Du ger mig uppdraget, tillsammans kartlägger vi nuläget, utifrån de befintliga förutsättningarna skapar vi strategier och sedan stegvis arbetar vi mot målet.