Olika former av föräldrastöd, barn 0-12 år - Dana Care & Coaching

Olika former av föräldrastöd, barn 0-12 år

Trygga föräldrar får trygga barn

Din trygghet och goda självkänslan i ditt föräldraskap är mitt mål. Med hjälp av kunskap, insikt och rätt verktyg kommer du att känna dig säkrare som förälder, får bättre självkänsla och slipper att vara orolig för att göra fel. Du har olika valmöjligheter beroende på ditt/dina barns ålder. Just nu erbjuder jag digitala kurser för förstagångsföräldrar, kurser i föräldraledarskap och barns psykomotoriska utveckling samt individuell föräldracoaching. Kunskap ger insikt, och insikt är första steget till utveckling!

Som kund får du nöjd-kund-garanti på alla våra kurser. Det innebär att du kan få tillbaka dina pengar om du inte är nöjd. Mer information hittar du när du bokar och betalar din kurs.

Första hjälpen för dig som är förstagångsförälder

Föräldrablivandet är en av de stora upplevelserna i livet. Ingen kan förställa sig hur det kommer att kännas när du möter ditt barn för första gången. Stor glädje, lyckokänsla, enorm kärlek, rädsla, oro och ansvarstyngd tillhör föräldraskapet. Utmaningarna blir ofta mer komplicerade med barnens ålder. Vi hittar ständigt nya lösningar men ibland kör vi fast.

Din främsta uppgift är att ge ditt barn en bra start i livet, erbjuda trygghet, vara lyhörd och ösa på med kärlek. Ett litet barn söker instinktvist efter sin vårdare för att överleva. Om vårdaren svarar korrekt på barnets behov knyter barnet än till sin vårdare och då börjar ett samspel. Samspelet hjälper barnet att upptäcka världen via sin vårdare. Ett gott samspel är en boost för psykiska hälsan även senare i livet. 

Som nybliven förälder kliver du in i en ny och okänd värld där frågorna är många och vägen till svaren kan kännas krångligt. Jag vill ge dig de bästa verktygen för att du ska lyckas i din nya roll.

Kunskap och stöd till dig som är nybliven förälder

Med hjälp av föräldragrupper får du kunskap, stöd och gemenskap. Målet är att minska din oro och ge dig bättre redskap som hjälper dig att utvecklas tillsammans med ditt barn. Här hittar du föräldragrupperna som motsvarar föräldragrupper på BVC men mer innehåll. Du väljer tid och ämne själv. Du och din partner kan välja att delta i samma grupp eller olika grupper. Varje par kan delta i föräldragruppen tillsammans om det är samma tid och ämne.

Individuell föräldra- och familjecoaching, för dig som vill hitta dina egna tillvägagångssätt för bättre samspel

Små och stora konflikter händer hos de flesta familjer. Skiljemeningar, diskussioner och osämja är vanliga men allt handlar om intervall och intensitet. När konflikterna uppstår för ofta och de känns slitsamt är det dags att söka Stöd.

Du bör agera när:

  • avståndet i relationen växer och kommunikationen mellan er inte fungerar
  • du får ständigt dåligt samvete och ditt barn visar symtom på oro och missnöje
  • känslan av oro, skam och hopplöshet tär på din självkänsla som förälder
  • du är nyfiken och engagerad förälder. Du läser böcker och lyssnar på poddar om banuppfostran men ändå tycker det är svårt att hitta lösningar som passar dig och ditt barn. Föräldrarollen känns svår och osäkerheten tär.

Genom individuella möten (fysiska eller digitala) hjälper jag dig/er att hitta nya lösningar utifrån era behov, resurser och förutsättningar. Föräldra- och familjecoaching är hjälpsam när det finns behov av beteendeförändringar. 

Familjer som har pågående kontakt med barn och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten rekommenderas annan form av stöd än familjecoaching.

Målgrupp: Föräldrar till barn 2-12 år, huvudsyftet är att stärka relationerna och minska konflikterna.

Pris: 1500: – per tillfälle

Paketpris: Du får 20% rabatt när du bokar och betalar i förskott för minst 3 gånger. Varje session är cirka 1-1,5 timme förutom första träffen som är längre, ca 2–3 timmar.