MHFA Utbildning en väg till bättre mående - Dana Care & Coaching

MHFA Utbildning en väg till bättre mående

MHFA (Mental Health First Aid)/ Första hjälpen till psykisk hälsa hjälper dig att hjälpa till!

De flesta av oss känner osäkerhet och förvirring när vi står inför situationer som vi aldrig varit med om. I takt med ökade psykiska ohälsan i samhället krävs det att fler kan förstå, tolka och agera rätt i de situationer där personer i vår närhet inte mår bra eller befinner sig i en krissituation. MHFA är som HLR men för det psykiska måendet.

MHFA Utbildning är ett evidensbaserat program som utvecklades i Australien. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet har bearbetat programmet enligt det svenska förhållanden och idag erbjuds kursen i tre olika versioner, vuxna, ungdom och äldre. Metoden sprids i flera länder och idag används i 27 olika länder över hela världen. Det finns rapporter om ämnet på Folkhälsomyndigheten.

Det är inte ovanligt med kunskapsluckor och osäkerhetskänsla kring bemötande och omhändertagande av personer som drabbas av psykisk ohälsa eller befinner sig i ett akut kristillstånd. Osäkerheten och rädslan för att möta någon med akut kristillstånd kan göra att vi inte reagerar alls eller reagerar på ett felaktigt sätt.

Vad är syftet med MHFA-utbildning?
  • Öka kunskapen om förekomsten av olika former av psykiska sjukdomar i Sverige
  • Genomgång av tecken, symtom och riskfaktorer som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd 
  • Träning för att kunna känna igen och gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, trauma och akuta psykostillstånd.
  • Vägledning och handlingsplan för omhändertagande av personer som mår dåligt

Kursen vänder sig till alla personalgrupper och ger djupare kunskaper om psykiska sjukdomar, riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa samt tydliga verktyg för att hjälpa den som mår dåligt. 

Efter genomförd utbildningen erhåller deltagaren ett intyg från Karolinska Institutet.

Hur bokar jag min MHFA-utbildning?

Kursen kan erbjudas för en hel grupp eller för individer, både fysiskt och digitalt. Om du vill boka utbildningen för en hel grupp på din arbetsplats kontakta mig för närmare information och offert. Om du vill gå utbildningen själv som privat person anmäl dig i de befintliga utbildningarna. Om du är anställd och din arbetsgivare ska betala för din kurs kontakta mig så bokar jag din plats och skicka fakturan till din arbetsgivare.

Utbildningen är ungefär 16-17 timmar lång, inklusive raster.

Om du vill boka utbildningen för en hel grupp på din arbetsplats kan ni välja mellan två olika upplägg:  

  • Två sammanhängande heldagar 
  • Två separata dagar med max en vecka mellan passen

Vad tycker våra tidigare deltagare om Dana Care & Coaching?

"Vi är glada att ha genomgått kursen tillsammans som elevhälsoteam, då kursen bidrar till ett gemensamt språk och förhållningssätt trots våra olika roller inom skolan. Kursen är en bra utgångspunkt men vi tycker att det är viktigt att jobba aktivt och löpande med handlingsplanen för att hålla tankesättet levande. Ett stort plus är att Nanaz erbjuder handledning efter avslutad kurs där gruppen får möjlighet att diskutera olika ärenden, vilket vi ser fram emot. Kursdeltagarna får även en manual för att fördjupa sig i första hjälpen till psykisk hälsa. Tack Nanaz!"

Maria Ramsjö
- Biträdande rektor

"Jag har deltagit i många kurser genom åren, men den här kursen är en av de få jag kan nämna som verkligen stärkt mig i min yrkesroll och som gett mig konkreta verktyg och handlingsplaner för hur jag kan agera i olika situationer när jag möter ungdomar med psykisk ohälsa. Nanaz- Tusen tack att vi fick ta del av denna kurs!"

Eva Öhlund Westerberg
- Rektor Lapplands Gymnasium – Jokkmokk

"Första Hjälpen till Psykisk Hälsa” is a must for any Student Care Team! This course explored strategies on how to assist people who are developing a mental health problem until professionals can be brought in. Nanaz delivered the content with ample care and respect. She was intimately familiar with the material and she encouraged group discussions. Her passion for the material was clear and she was happy to discuss any questions or comments we had to offer."

Randall Rapp
- Student Care Coordinator