MHFA Ungdom - Dana Care & Coaching

MHFA Ungdom

Kursen ger kunskaper om de vanligaste psykiska sjukdomar hos ungdomar

Utbildningen MHFA ungdom vänder sig till skolpersonal, ledare inom idrottsföreningar och alla vuxna som möter ungdomar mellan 12-18 år. Den ger djupare kunskaper om psykiska problem som är vanligt förekommande hos ungdomar.

Syftet med kursen är att skapa trygghet genom bättre självkänsla vid bedömning och bemötande av ungdomar som mår psykiskt dåligt. Du får grundläggande kunskaper om vanliga psykiska sjukdomar, symtom och möjliga behandlingar, samt lär du dig en handlingsplan att följa för att erbjuda bästa möjliga stödet i väntan på professionell hjälp. Fokus i programmet är handlingsplanen. 

Under utbildningen tittar vi närmare på symtom och riskfaktorer för 

  • Ätstörningar
  • Substansbruk
  • Självskadebeteende
  • HBTQ och könsidentitet

Vad tycker våra tidigare deltagare om Dana Care & Coaching?

"Vi är glada att ha genomgått kursen tillsammans som elevhälsoteam, då kursen bidrar till ett gemensamt språk och förhållningssätt trots våra olika roller inom skolan. Kursen är en bra utgångspunkt men vi tycker att det är viktigt att jobba aktivt och löpande med handlingsplanen för att hålla tankesättet levande. Ett stort plus är att Nanaz erbjuder handledning efter avslutad kurs där gruppen får möjlighet att diskutera olika ärenden, vilket vi ser fram emot. Kursdeltagarna får även en manual för att fördjupa sig i första hjälpen till psykisk hälsa. Tack Nanaz!"

Maria Ramsjö
- Biträdande rektor

"Jag har deltagit i många kurser genom åren, men den här kursen är en av de få jag kan nämna som verkligen stärkt mig i min yrkesroll och som gett mig konkreta verktyg och handlingsplaner för hur jag kan agera i olika situationer när jag möter ungdomar med psykisk ohälsa. Nanaz- Tusen tack att vi fick ta del av denna kurs!"

Eva Öhlund Westerberg
- Rektor Lapplands Gymnasium – Jokkmokk

"Första Hjälpen till Psykisk Hälsa” is a must for any Student Care Team! This course explored strategies on how to assist people who are developing a mental health problem until professionals can be brought in. Nanaz delivered the content with ample care and respect. She was intimately familiar with the material and she encouraged group discussions. Her passion for the material was clear and she was happy to discuss any questions or comments we had to offer."

Randall Rapp
- Student Care Coordinator