Skolutveckling & handledning - Dana Care & Coaching

Skolutveckling & handledning

Skolutveckling och personalhandledning inom elevhälsan

Barn och ungdomar tillbringar den bästa delen av dygnen på våra förskolor och skolor. De är där för att utvecklas kognitivt, socialt och psykologiskt. Skolan är ålagd att ge dem de bästa förutsättningarna för deras hälsa och utveckling enligt lagen. Gott bemötande, bra omdöme och anpassat stöd är skolans uppgift. 

Elevhälsans organisation, mål och arbetssätt präglar hela verksamheten på en skola. Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men hur gör ni det? Det är oerhört viktig att ha ett bra elevhälsoteam som främjar samarbete, tillit och professionellt bemötande. Elevhälsan ger stöd till hela verksamheten, elever och även föräldrar. Min målsättning är att hjälpa teamet till sin maximala potential genom:

  • Kartläggning och behovsanalys
  • Målsättning och strukturer
  • Utvecklingsplan
  • Implementering
  • Utvärdering
Elevhälsans medicinska insats/EMI

Som erfaren medicinsk ledningsansvarig och verksamhetschef för den medicinska delen av elevhälsan kan jag stötta dig som är ny vårdgivare/rektor att skapa egen EMI på skolan. Tveka inte hör av dig för att ställa dina frågor och funderingar. Din personal inom EMI kommer att få handledning, tydliga styrdokument för att hålla hög kvalitet, förslag på journalsystem och övriga utrustning som används inom EMI. Jag blir din bollplank vid medicinska frågor som risk för smittspridning på skolan, individuella sjukdomsfall och medicinskt stöd till elever. Jag garanterar att du kommer att klara alla kraven som Inskeptionen för vård och omsorg (IVO) ställer på en vårdgivaren.