Nanaz Fassih, Author at Dana Care & Coaching

MHFA-Utbildning Äldre

22 Feb 2023 Skriven av Nanaz Fassih
Dana Care & Coaching - MHFA Utbildning äldre

Det finns specifika psykiska tillstånd som drabbar den äldre befolkning. Utbildningen fokuserar på psykiska besvär som är vanligare hos personer över 70 år.

MHFA-Utbildning Ungdom

12 Oct 2021 Skriven av Nanaz Fassih
MHFA-Ungdom - Dana Care & Coaching

Tvådagars utbildning i första hjälpen för psykisk hälsa som ger kunskaper om psykiska sjukdomar hos ungdomar. 

Utbildningen MHFA ungdom vänder sig till skolpersonal, ledare inom idrottsföreningar och alla vuxna som möter ungdomar mellan 12 och 18 år. Den ger djupare kunskaper om psykiska problem som är vanligt förekommande hos ungdomar.

Syftet med kursen är att skapa en trygghet i både bedömning och bemötande av ungdomar som mår psykiskt dåligt. Du får grundläggande kunskaper om vanliga psykiska sjukdomar, symtom och möjliga behandlingar, samt får du en handlingsplan att följa för att kunna ge bästa möjliga stödet i väntan på professionell hjälp. Fokus i programmet är handlingsplan/åtgärdsplan. 

Under utbildningen tittar vi närmare på symtom och riskfaktorer för 

  • Ätstörningar
  • Substansbruk
  • Självskadebeteende
  • HBTQ och könsidentitet

MHFA-Utbildning Vuxen

12 Oct 2021 Skriven av Nanaz Fassih

Utvecklingen av psykiska ohälsan i samhället kräver nya insatser. Vi måste bli fler som kan hjälpa till och stötta medmänniskor som inte mår psykiskt bra.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper psykiska sjukdomar och kristillstånd som drabbar den vuxna befolkningen.

Utbildningen MHFA vuxen vänder sig till dig som möter andra vuxna (18-65 år) på din arbetsplats eller i din omgivning. Du får djupare kunskaper om psykiska sjukdomars förekomst, symtom och behandlingar, så att du kan känna säker och förberedd när du möter någon som behöver ditt stöd. 

Syftet med kursen är att skapa trygghet i både bedömning och bemötande av personer som är redan drabbade eller riskerar att utveckla en psykisk sjukdom. Du lär dig att följa en handlingsplan för att på säker och systematiskt sätt erbjuda hjälp och stöd i väntan på professionell hjälp. 

Under utbildningen tittar vi närmare på symtom och riskfaktorer för 

  • Ångest
  • Depression
  • Ätstörningar
  • Psykoser
  • Beroendesyndrom
  • Traumatiska händelser