Om företaget - Dana Care & Coaching

Om företaget

”Igår var jag smart och ville förändra världen. Idag är jag vis (Dana) och förändrar mig själv.” -Rumi

Ordet Dana som betyder vis och klok har en djupare innebörd för mig. Vi kan känna sig oss kloka och kunniga men med tiden förstår vi att det finns mer kunskap att inhämta. Den vishet som vi kände då var bra men idag behöver vi ny kunskap för våra nya utmaningar.

Du som läser detta nu är säkert nyfiken på vad jag har att erbjuda dig. Mitt mål med att starta Dana Care & Coaching var att använda mig av min långa erfarenhet (över 20 år) som förälder, barnsjuksköterska, verksamhetsutvecklare, handledare och coach.  

Utveckling handlar om små men medvetna steg mot en dröm. Insikten är den viktigaste grunden för viljan till förändring och det får vi genom kunskap, självmedvetenhet, livets händelser och erfarenheter. Sedan behöver vi också en slutdestination för vår utvecklingsarbete, en drömbild, ett mål eller en slutstation. Vi måste veta vart vi är på väg och vad är det som vi vill uppnå. Vägen kan kännas långt, krokigt med svåra passager. Medvetenhet om de eventuella svårigheterna kan orsaka tveksamhet och osäkerhet. Det är just då som de flesta drar sig tillbaka till sitt bekväma läge (bekväma zon i livet) och fortsätter i gamla spår för att det känns tryggast. Viljan och lusten till utveckling tappar kraft och rädslan och villrådigheten tar över.

Om du befinner dig i den bekväma zonen med många tankar och drömmar som du inte vågar förverkliga dem vet du exakt vad jag menar. Det är just då som jag kan komma i bilden som en “facilitator”, någon som minskar din rädsla, ger trygghet på vägen och pustar din drömbild och förbereder din resa. Jag hjäper dig att sätta upp ett nåbart mål, hitta bästa möjliga vägen dit du vill komma, och peppar dig hela vägen till din drömläge. Jag hjälper dig med rätt kunskap under resan för att stärka din motivation, finns till när rädslan och ångesten gör sig påmind och sist och inte minst hjäper dig att ta den kortaste vägen till ditt mål.

Min verksamhet vänder sig till två målgrupper föräldrar och de som tar hand barnen utanför hemmet som personal inom förskola, skola och föreningar.

Oavsett om du är förälder eller arbetar med barn behöver du ständigt skaffa ny kunskap och nya anpassade verktyg för att bemöta dina utmaningar i din roll. Det ökade psykiska ohälsan kräver att vi stärker våra relationer till de som vi bryr oss om. Handledning och vägledning är det bästa sättet att utvecklas i egen takt och utifrån egna resurser och förutsättningar. Det är just det jag vill erbjuda dig med.

Genom personlig kontakt, grundlig kartläggning och riktade insatserna vill jag stötta dig som är förälder eller behöver handledning i din verksamhet. Med stort engagemang, personlig och nära service vill jag var en del i din utvecklingsarbete.

Läs gärna mer under runriken Vägen till förändring, där hittar mer information om olika verksamhetsområden.

Du är ALLTID välkommen att kontakta mig för rådgivning, konsultation eller offert gällande skräddarsydda kurser och föreläsningar.

Min förhoppning är att kunna bidra med min kompetens och erfarenhet till bättre levnadsförhållande för våra barn och ungdomar. Jag vill se fler glada och lyckliga barn i vårt samhälle!

Tillsammans gör vi det svåra lättare. Lägg till mig på LinkedIn och följ gärna sidan på FB och Instagram, där finns ännu mer information för dig som förälder och personal.

Nanaz Fassih
Grundare/VD
Med. Magister i folkhälsovetenskap
(Master of medicine science in public health)
Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom
Familj- och föräldracoach
Handledare för personal inom skola och förskola

Vad tycker tidigare deltagare?

Gruppen hjälpte mig att inte känna mig ensam med mina problem. Det var väldigt nyttig.

Mamma med två barn 5 och 8 år

Jag hade aldrig tänk mig på min roll på det sättet, det blev en aha-upplevelse.

Mia, mor till två barn

Du har hjälpt mig att se klart och inte vara hård mot mig själv.

Sara, mor till en 7 åring

Vårt liv har blivit mycket lättare nu ser jag saker och ting innan de laddar ur.

Sandra mor med tvillingar

Tack för fint samtal! Så viktigt arbete du gör!

Åsa mor till 4 barn